Kan du installere luftfjæring selv? - Tesla S bak 2013-21 modeller

26.06.2022
Har du spørsmål eller tips? Bare gi oss et ord på post@teslasuspension.com 

GJØRE DET ELLER IKKE?

For RWD pre-facelift kjøretøy, er det enkle svaret ja. Tilsvarende gjelder for alle facelift varianter, i produksjon fra april 2016. For AWD pre-facelift modeller og den adaptive luftfjæringstypen, er bilde litt mer komplisert. Vi anbefaler ikke å sette i gang, hvis du ikke er rimelig sikker på hvordan du takler problemene skissert i punkt 4, 7 og 10 nedenfor. 

Uavhengig av versjon, skal du uansett vite hva du gjør. Er du usikker, eller dette får deg til å føle deg ukomfortabel, er det bedre å ta med våre Vigor® luftfjærer til et lokalt verksted, og høre om de kan ta jobben. Se oversikt over verksteder tidligere kunder har brukt her. Har du derimot litt ferdigheter og riktig verktøy, kan du iallfall for RWD pre-facelift og facelift variantene klare å få montert nye luftfjærer på bilen på en ettermiddag. 

TEKNOLOGISKE UTFORDRINGER

Et hinder for å gjøre dette selv, særlig for pre-facelift variantene, er utfordringen med å trykkavlaste en isolert luftfjær. Et av de første punktene i Tesla Service Manual, er å gjøre dette med en toolbox/laptop koblet til bilen. Åpenbart, bortsett fra Tesla selv, og noen private verksteder, må vi i vårt tilfelle gjøre det manuelt, eller bare la det være. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vær forsiktig så du ikke starter arbeidet uten å ha de nødvendige ferdigheter og kunnskaper. Teslasuspension.com er ikke ansvarlig på noen måte for dine handlinger i denne forbindelse. Hvis du fortsatt går i gang, husk å sette luftfjæring i service-mode på skjermmenyen. Anvend hjulstoppere og støttebukk for å sikre bilen mot frirulling og fall. Følg ellers alltid standard sikkerhetsinstruksjoner for heving og arbeid på en bil.

DISPOSISJON

En detaljert oversikt over hvert installasjonstrinn følger nedenfor, illustrert med tekst og bilder. Det viser forskjeller/likheter for 4 luftfjær versjoner som kom i perioden 2013-21: 

(1) RWD versjonen 2013-16 (pre-facelift) er utgangspunktet. Så vises variasjon til 

(2) AWD kjøretøy produsert fra 2014 til mars 2016 (pre-facelift), 

(3) AWD/ RWD kjøretøy fra april 2016 (facelift), og

(4) ADAPTIVE luftfjæringstypen for Raven varianten, som kom i 2019 (punkt 10).

Stort sett forholder vi oss til venstre side bak, men noen bilder er fra høyre hånd. 

TESLA PARTS CATALOG NUMMER

Tesla Parts Catalog numre for luftfjærene er:

PRE-FACELIFT. 6006352 (venstre) og 6006353 (høyre) som hovednummer, etterfulgt av varianter av 00C, 00D, 04A, 04B, 06B, 06C, 07A, 07B. Den passer kjøretøy med bakhjulsdrift (RWD) og firehjulsdrift (AWD), produsert mellom 2013 og mars 2016, luftfjæringstype smart, standard og plus.

FACELIFT. 1067461 (venstre) og 1067466 (høyre) som hovednummer, etterfulgt av varianter av 00C, 25C (AWD) og 26B (RWD). Den passer kjøretøy produsert fra april 2016, med luftfjæringstype standard.

ADAPTIVE. 1066461 (venstre) og 1066466 (høyre), etterfulgt av varianter av 00C, 00D. Passer Tesla S Raven varianten, som kom i 2019 med luftfjæringstype adaptiv.

DIY VIDEOER

Vi anbefaler også å ta en kikk disse norske DIY videoene. Viser installasjon av luftfjærer på RWD pre-facelift og AWD/RWD facelift versjonene. Sett gjerne på utfyllende tekstingen (engelsk), som du slår på via innstillingshjul ikonet nederst. Like/abonner på kanalene, flere videoer kommer etter hvert. For den adaptive luftfjæringstypen, har vi ennå ikke noe klart. Men blir mye det samme, med unntak av elektronikken, som må kobles fra/på (se punkt 10).

PRE-FACELIFT RWD

FACELIFT AWDDEL 1 DEMONTERING

ANBEFALT VERKTØY

1. Jekk (fortrinnsvis lav profil og 2 tonns løftekapasitet) 

2. Hydraulisk jekk (eller tilsvarende for å støtte opp luftfjæren) 

3. Jackpad 

4. Tang for boltehetter hjul 

5. Støttebukk 

6. Hjulstoppere 

7. Pipesett 

8. Ekstra pipeforlenger (gjerne med flex-ledd)

9. Fastnøkkelsett (gjerne med flex-ledd)

10. Momentnøkkel 

11. Rustløser/olje (boltefeste kan være stramt) 

12. Kabel/strips (eller tilsvarende for å sikre parkeringsbremsen) 

13. Skrutrekkere (for plastnagler, spennhylse på monteringsmutter og stjernespor skrue på bremseslangefeste) 

14. Kombinasjons hammer og dor eller tilsvarende (hvis bolt er under press) 

15. Kniv og lim (hvis du gjenbruker støtsvamp) 

16. Lakkmaling (svart, hvis du gjenbruker monteringsplate). 

 17. Arbeidslampe (greit å ha) 

 18. Luftslangekutter 

 19. Verktøy for fjerne plastklips hjulbueforing1. LUFTFJÆR I SERVICEMODUS/"JACK" MODE

 • Før du jekker opp, sett luftfjærene i servicemode via skjermen.
 • Hvis dette ikke gjøres, kan kompressoren begynne å gå under arbeidet, noe som ikke må skje.  

2. FJERN HJULBUEFORING

 • Fjern plastnagler (x8), og muttere (x2, 10mm, moment 3Nm) som fester hjulbueforingen til chassiset (bilde 1). MERK. Angående muttere x2, 10mm: disse er festet på skruer, som er punktsveiset til innerskjermen. Knekker lett. Bruk olje/rustfjerner, og ikke løs/stram for hardt.
 • Antallet varierer, avhengig av modell. I vårt tilfelle var det 11 plastnagler i selve hjulbuen. I tillegg måtte 3 plastnagler og 2 skruer (10mm, moment 3Nm) løsnes fra undersiden (bilde 2 & 3 - merk at bildene er fra bilens høyre side).
 • Deretter fjernes hele innerskjermen (bilde 4).
 • For å løsne plastnaglene, bruk en liten skrutrekker eller tilsvarende verktøy (bilde 5). Enklest å dra ut klipsene med egnet verktøy (bilde 6).

3. FJERN PARKBREMSEN

 • Sett bilen i tauemodus (bilde 2). 
 • Bruk hjulstoppere for å hindre at bilen ruller. Løsne og fjern boltene (x2, 16mm, moment 57Nm) som fester kaliper (bilde 1). 
 • Bruk kabel, strips eller lignende og fest parkeringsbremsen i chassiset (bilde 3 - merk at bildet er fra bilens høyre side). 
 • Eller alternativt, demonter kontakten til den elektriske motoren for slik å flytte hele parkbremsen. Det skal gi tilstrekkelig plass til å ha motvekt på skruehode, og trekke ut hovedbolten som holder luftfjæren. Men dette varierer kanskje noe fra modell til modell. 

4. FLYTT BREMSESLANGEFESTE

 • Løsne stjernesporskruen på bremseslangefeste (rød sirkel på bilde 1). 
 • Bøy forsiktig bremseslangefestet ut av veien (bilde 2). På RWD pre-facelift og alle facelift varianter, vil dette gi tilstrekkelig plass til å ta luftfjæren ut til høyre med nedre ende først. 
 • For AWD pre-facelift er ikke dette alltid så. Etter at du har fjernet bremseslangefeste, vil en pinnebolt stikke ut (rød sirkel på bilde 3), og hindre flytting av luftfjæren. De eneste mulige alternativ så langt vi kjenner til er:
 1. Løsne 'susp upper link' (OEM nr. 1027421-00-E, bilde 4). Dette skal gi nok rom for å la bunnen av luftfjæren falle helt ned ved siden av drivakslingen, mens man samtidig lirker ut toppen av demperen. Merk at bolten for armen er skrudd stål i aluminium, med et moment på 140Nm. Vær derfor forsiktig, og smør godt før du løsner, slik at ikke noe svikter (se videre i punkt 7 nedenfor).

 2. Tilbakemeldinger fra Tesla-eiere viser at link armen i punkt 1 ikke trenger å røres, klarer man å trykkavlaste demperen. For facelift versjoner vil det være tilstrekkelig å løsne luftnippel. Da tømmes belgen. For pre-facelift dempere, må også tilbakeslagsventil løsnes (se punkt 8 nedenfor). Det er vanskelig å komme til, og du får kanskje først løsnet nippel/ventil etter du har sluppet demper litt ned. Ved da å trykke den sammen, skal det akkurat være nok rom for å få lirket demperen ut.
 3. MERK akkurat når du skal montere igjen: våre Vigor® dempere er trykkavlastet når de sendes ut, både pre-facelift, facelift og adaptive variantene. Dette gjør dem lettere å jobbe med / dem kan presses sammen. Vær likevel ikke for hardhendt. Presser du dem helt sammen, kan dette skade belgen. Pass også på at 'deksel' helt nede under mansjett, ikke går ut av stilling og forskyver o-ring, som ligger like innunder. HUSK i alle tilfeller: sett aldri en bil på bakken uten jekkstøtte når belgen er tømt for luft (se mer nedenfor, under punkt 13).

5. LØSNE LUFTLEDNING FRA KLIPS

 • Løs luftledning fra klipsene (x3) som fester den til chassiset. 
 • Antallet varierer, avhengig av modell. I vårt tilfelle var det x2 klips. 

6. STØTT OPP LUFTFJÆREN

 • Bildet illustrerer hvordan du kan bruke en enkel hydraulisk jekk for å støtte opp luftfjæren. Dette er når du fjerner bolten som fester den til hjulopphenget (merk at bildet er fra bilens høyre side). 
 • Dette er spesielt viktig siden vi ikke har fulgt Tesla Service Manual og trykkavlastet luftfjæren.
 • Litt press fra hjulopphenget, og er enda større press fra luftfjæren over, klemmer bolten litt. Den kan sitte ganske stramt. 
 • Bruk jekken som støtte for å redusere stresset, så mye som mulig. 
 • Støtten er også god å ha når du tar luftfjæren ut/inn (veier ca. 7 kg). 

7. FJERN BOLTEN

 • Fjern bolten som fester nedre del av luftfjærmodulen - bilde 1 (21mm, moment 140Nm). 
 • Bruk rikelig med rustfjerner/olje, mutter kan sitte hardt. 
 • Motvekt på boltehode antagelig nødvendig, 21 mm (bilde 2). 
 • Bruk en hammer og dor eller tilsvarende for å slå ut bolten.
 • Tesla Service Manual anbefaler å løsne "susp upper link" (bilde 3). Men for pre-facelift RWD og facelift varianter, skal ikke dette være nødvendig for å få ut luftfjæren (jf. punkt 9 nedenfor). For andre versjoner, kan det imidlertid være så (jf. punkt 4 ovenfor).
 • Vær oppmerksom på at dette medfører en del ekstra arbeid, sammenlignet med det som er presentert i Youtube videoene. Du må løsne høydemekanismen, som er festet til armen. Husk å rens og smør leddene igjen når du monterer. Høyden styres utelukkende av en liten sensor som sitter i sammenstillingen rettet mot link armen. Denne trenger du ikke å røre. Dermed slipper du også kalibrering i etterkant. Vær imidlertid obs på at hvis du løsner bak på link armen, kreves kontroll av hjulstillingen. Så unngå helst dette.


8. FJERN TOPPMUTTERE OG VENTIL

 • Fjern mutterne (x3, 15 mm, moment 40Nm) som fester luftfjærmodulen til chassiset (røde piler, bilde 1). 
 • Du trenger noen gode pipeforlengere, fordel med flex-ledd (bilde 3). 
 • Tesla Service Manual anbefaler nå å løsne luftnippel, 10 eller 12mm, moment 2-3Nm. For pre-facelift versjoner, indikeres dette ved gul pil i bilde 1. Du løsner da luftnippel fra tilbakeslagsventilen. Luften som da frigjøres er fra lufttrykkslangen, og fra belgen, inntil en liten fjærklemme i tilbakeslagsventilen stenger uttaket ved ca. 3 bar.
 • For facelift versjoner i bilde 2, ser vi at luftnippel er festet direkte på demper. Løsner du denne, vil all luft sige ut fra belgen, noe som gjør luftfjæren mer bevegelig og lettere å demontere. Kommer du til, er dette derfor å anbefale.
 • MERK. Når det gjelder trykkavlastning av luftfjæren for pre-facelift versjoner, kan vi på dette tidspunktet illustrere hvordan du manuelt kan gjøre det. Etter å ha fjernet luftnippel fra tilbakeslagsventil, kan du bruke en polygriptang, eller et spesialverktøy (bilde 4), for å løsne tilbakeslagsventil fra gamle luftfjæren (bilde 5). La luften i belgen strømme ut, og belastningen på bolten som fester nedre del av luftfjæren letter. 
 • Men, det er i realiteten veldig trangt og vanskelig å komme til, både for å løsne luftnippel fra tilbakeslagsventil, og tilbakeslagsventil fra selve luftfjæren. 
 • Faktisk sparer du mye tid, hvis du bare tar hele luftfjæren rett ut, med tilbakeslagsventil, luftnippel og ledning festet på (bilde 6). For AWD versjonen, kan det imidlertid som nevnt være en fordel å få løsnet luftnippel/tilbakeslagsventil i forkant. Da slipper du å løsne linkarmen, og ifølge kunders tilbakemeldinger gis det akkurat nok rom for å få lirket luftfjæren ut ved å presse den sammen (jfr. punkt 4 ovenfor). 
 • Vær i alle tilfelle forsiktig, så du ikke skader luftledningen. 

9. FJERN LUFTFJÆREN FRA KJØRETØYET

 • Luftfjæren hviler med et visst press på hjulopphenget. 
 • Illustrert i bilde 1: du må skyve luftfjæren mot chassiset med litt kraft, rett frem, og hold fast, den veier ca. 7 kg.
 • La den falle 3-4 cm, støtt toppen av luftfjæren med venstre hånd. 
 • Illustrert i bilde 2: flytt luftfjæren sidelengs med bunnen først, og ut til høyre, ved siden av bremsekaliper. 
 • Husk å ikke vri lufttrykkledningen. 
 • Den er imidlertid ganske fleksibel, og følger lett med så lenge du er forsiktig. 
 • Dette er den eneste måten å få luftfjæren ut, så lenge ikke "susp upper link" er løsnet eller demperen er trykkavlastet (som er aktuelt for andre versjoner, jfr. punkt 4, 7 & 8 ovenfor).10. ADAPTIVE LUFTFJÆRINGSTYPE

10. SNAPP UT SPENNHYLSE FRA LUFTLEDNING

 • Bruk en flat skrutrekker for å løsne spennhylsen (bilde 1). 
 • Ta av den gamle hylsen (pil én på bilde 2). 
 • Hylse og mutter kan kastes. MERK. Greit å beholde dem som reservedeler til du har montert de nye beslagene, og du er sikker på at alt fungerer som det skal. I så fall må du ikke ødelegge den gamle hylsen når du frigjør den med skrutrekkeren.

11. FJERN MONTERINGSPLATE (KAN MULIGENS GJENBRUKES)

 • Fjern mutterne (x3, 15 mm, moment 39Nm) som fester monteringsplate til luftfjærmodulen.
 • Muttere kan kasseres, men selve platen kan, avhengig at tilstand, eventult gjenbrukes og festes til den nye luftfjærmodulen. Nye muttere følger med. 

12. FJERN STØTSVAMP (KAN MULIGENS GJENBRUKES)

 • Støtsvamp festet på toppen av den gamle luftfjæren kan også muligens gjenbrukes. Men sjekk tilstanden. Er den morken og alt for myk, er det lite funskjonsevne igjen. Da bør du gå for et par nye.
 • Bruk en skarp kniv og skjær den av (bilde 1). 
 • Fest den på tilsvarende sted på den nye luftfjærmodulen med litt lim. 
 • På bilde 2 ser vi den nye luftfjæren med gjenbrukt monteringsplate (etter et lakkstrøk) og støtsvamp.


DEL 2 INSTALLASJON

13. Installasjonsprosedyre omvendt av demontering, bortsett fra...

 • ...noen få punkter, som er viktig å følge nøye for å unngå lekkasje. 

 • MERK. Dette er enklest å gjøre før du monterer luftfjæren igjen. Bildene overfor er fra en RWD pre-facelift modell, men tilsvarende prosedyrer på andre versjoner.

 • Stram for HÅND til det nye beslaget (monteringsmutter, spennhylse og plastplugg) på luftfjæringsmodul. Plastplugg holder beslaget sammen før og under installasjon (bilde 2 og 3).
 • Fjern plastplugg fra den nye koblingen (bilde 4).

 • HUSK! Trekk til mutteren (10 eller 12mm, moment 2-3 Nm). De færreste har vel en så liten momentnøkkel. Men du skal trekke såpass til at du kjenner at o-ringen komprimeres og mutter sitter godt.
 • Kutt litt av lufttrykkledningen hvis der er er riller/slitasje. Anbefales kun å bruke slangekutter på dette, du skal ha et helt rett og fint snitt.
 • Lirk så lufttrykkledningen litt lett innenfor beslaget, så den er klar. Du må dernest bruke litt kraft (selvsagt ikke for mye) og "pushe" den raskt helt inn (bilde 5).
 • Trekk litt i ledningen for å sikre at den sitter godt fast i spennhylsen i mutterbeslaget (bilde 6)
 • Hvis det gir etter (den skal sitte fast), har du gjort noe galt, og prosessen må gjentas.
 • Får du det ikke til, er det alternativer (anbefaler denne metoden på alle facelift varianter og den adaptive luftfjæringstypen):
 1. Først, før mutter inn på slangen. 

 2. Åpne spennhylsen ørlite grann med skrutrekker. 

 3. Tre den så - med den koniske enden først - etter mutter, til den når ca. 2-3mm inn på slangen (eller så langt den gamle gikk). 

 4. Klem spennhylsen svært forsiktig og lett sammen med en tang. 

 5. Før mutter inn i koniske enden på spennhylsen, så de sitter godt og tett sammen. 

 6. Skru det hele fast i luftfjæren. Vær varsom, spennhylsen ødelegges veldig lett.


 • MERK. Alle våre Vigor® luftfjærer er trykkavlastet før dem sendes ut til kunder (trykk i belgene under kjøring er mellom 7-9 bar). Dette gjør dem letter å jobbe med, dem kan presses sammen. Vær likevel ikke for hardhendt. Belgen kan skades hvis den presses helt i hop.  Det er iallfall til en viss grad trykket i belgen presser stag/stempel nedover, og holder tetningsringer på plass. Uten trykk, må du derfor påse at deksel nede under mansjett ikke kommer ut av posisjon under arbeidet. Det ligger en o-ring rett innunder der, som vi ikke vil skal forskyves. Pass også på at deksel møter tetningsringer korrekt når belgen fylles med luft.
 • Sett heller ALDRI en bil med luftfjærer uten trykk, helt ned på gulvet med jekken, men kun lavt nok til at den har god klarering til normal/standardhøyde (eller hvor du satt høyden i service-modus). Start så bilen, slå av Service-modus (eller deaktiver Jack-modus), og vent på at bilen løfter seg fra jekken.

14. LA KOMPRESSOR GÅ

 • Etter at du har montert den nye luftfjæren på kjøretøyet, og jekket ned bilen, slår du som nevnt av luftfjæringenes Service-modus (eller deaktiverer Jack-modus) i skjermmenyen.
 • Husk at alle dører, bakluke etc. må være lukket.
 • Kompressoren vil starte, fylle systemet med luft og justere trykket (høydekalibrering ikke nødvendig siden sensor ikke rørt).

 • Dette er gjort på et øyeblikk (par minutter).

 • Sjekk at høyden er riktig.

 • Ta en prøvetur, prøv luftfjæringsnivåene, og du er klar.