Tesla X høyre bak - Montering av luftfjæring 2016-21 modeller

10.05.2022

Har du spørsmål eller tips? Bare gi oss et ord på post@teslasuspension.com 


INTRODUKSJON

Blogginnlegget er hovedsakelig basert på Tesla Service Manual for utskiftning av luftfjæring for Model X. Det dekker luftfjæringstype standard i kjøretøy produsert frem til april 2019, og adaptive versjonen etter det. Det er noe forskjellig installasjon på venstre side (se blogginnlegg 20.05.2022).

Det er best å være fleksibel, i forhold til det å følge hvert steg i manualen. Har du en 5-seters Tesla X, er er det ikke mange punkter du trenger å følge. Du trenger da kun å løsne 3-4 panel for å komme til mutterne på toppen av demperen.

Har du en 6-7 seters Tesla X, har det vært litt uklart hvor mye som egentlig må ut. Men etter tilbakemeldinger fra X-eiere, tyder mye på at det er like enkelt som på 5-seteren. Tredje seterad trenger ikke demonteres. Bilde 1 er fra en 6-seter 2016 modell. Bilde 2-3 er fra 7-seter 2018 modell.

Andre tilbakemeldinger har likevel antydet at flere punkter fra Tesla manualen må følges. Vi har heller ennå ikke fått noen respons fra dem med adaptiv luftfjæringstype, så en viss usikkerhet råder. Men det er særlig for å få vekk HVAC/luftekanalen, at det innerste dekselet under panelet skrues av og 3-seterad må ut . Noen kommer altså helt greit til, mens andre har demonter putene på 3. seterad og fjernet flere paneler, som vist i dette klippet fra en annen eier.

Ta uansett en kikk på YouTube videoen nedenfor. Er en 5-seter 2018 modell , og utgangspunktet her var at Teslas manual skulle følges til punkt og prikke. Men eier forsto relativt fort, at der var det mye overflødig. Videoen gir derfor et godt inntrykk av det som venter. Ikke glem å 👍videoen og abonner på kanalen. Det kommer nok flere gode instruksjonsvideoer fra disse på andre Tesla X deler etter hvert. 

TESLA SERVICE MANUAL

Mange har blitt overrasket i sitt første møte med Teslas manual for bytte av dempere bak. De har brukt lengre tid på å lese den, enn å utføre selve arbeidet. I sin helhet er den gjengitt nedenfor. Det er likevel mye å lære på å ta en gjennomgang. Nå fikk vi dessverre ikke rekkefølgen på alle trinn helt korrekt (det er ikke bedre inne på originale hos Tesla). De fleste vil nok ha mest utbytte - uavhengig av bilmodell - å følge prosedyrene for '2. Generasjon'. Men vær obs på, at for eksempel punktene for å fjerne 3. seterad, ligger under '1. Generasjon' (seksjon 6). For et mest mulig komplett bilde, er det nok derfor lurt å skumlese begge varianter.


ANSVARSFRASKRIVELSE

Vær forsiktig så du ikke starter arbeidet uten å ha de nødvendige ferdigheter og kunnskaper. Teslasuspension.com er ikke ansvarlig på noen måte for dine handlinger i denne forbindelse. Hvis du synes trinnene nedenfor er vanskelige, anbefaler vi at du ikke starter. Selvsagt kan du fortsatt kjøpe våre Vigor® luftfjærer, få en avtale med et verksted, og få dem til å utføre installasjonen. Se oversikt over verksteder tidligere kunder har brukt her.

Hvis du etter å ha vurdert dette, likevel går i gang, husk å sette luftfjæring i Service-modus (eller aktiver Jack-modus) på skjermmenyen med demperne i normal/standard høyde. Anvend hjulstoppere og støttebukk for å sikre bilen mot frirulling og fall. Følg ellers alltid standard sikkerhetsinstruksjoner for heving og arbeid på en bil

Kontroll

Du kan selv utføre en rask kontroll av luftfjæren, før montering. Dette kun for å sjekke ventil, og at tetningsringer er tett og demper klar for installasjon. Se video. 


TESLA PARTS CATALOG NUMMER

Tesla Parts Catalog nummer for denne varen er:

1027461 som hovednummer, etterfulgt av varianter av 00E, 00G. Den passer både venstre og høyre side, på biler produsert mellom september 2015 og april 2019, med standard type luftfjæring.

1027067-00-D (eller 00-C), for Tesla X Raven varianten, som kom i 2019 med adaptiv type luftfjæring.DEL 1 DEMONTERING

Et av de første punktene i Tesla Service Manual, er å trykkavlaste luftfjæren ved å koble en toolbox/laptop til bilen. Åpenbart, bortsett fra Tesla selv, og noen private verksteder, må vi i vårt tilfelle gjøre det manuelt, eller bare la det være.

Å komme til på toppen av luftfjæren bak på en X, er ifølge Teslas manual mye jobb. Det er først etter en endeløs rekke med punkter, du kommer til sluttresultatet: å fjerne øvre vindus-panel for tilgang til muttrene på toppen av demperen (bilde fra høyre side).

Nå skal altså dette, for både 5-6-7 setrene, være en en ganske smal sak. Men vi kan likevel ikke utelukke, at noen flere trinn må følges, enn det som er nevnt overfor. Mest utbytte får man nok ved å lese 'Generasjon 2' manualen - det er likevel lurt å forholde seg til begge. Vi starter med biler bygget til og med oktober 2016


FOR KJØRETØY BYGGET TIL OG MED 18. OKTOBER 2016 (1. GENERASJON)


1. Fjern panel på øvre C-stolpe. Dette innebærer flere operasjoner, inkludert demontering av bakre bagasjeromsside. Start prosessen med å ta vekk bagasjerommets teppe.


2. Fjern panel på midtre og nedre C-stolpe. Åpne bakdøren og sett 2. seterad i 'enkel inngangs-posisjon'. Løsne forsiktig klipsene (x8) som fester 'velkomstplaten', og ta den vekk.


3. Løsne bolten som fester det nedre C-stolpepanelet til karosseri (moment 2,5Nm). Start nederst på panelet på C-stolpen, trekk panelet opp for å frigjøre klipsene som fester det, og fjern det.


4. Ta vekk sidepanel i bakbagasjerommet. Åpne bakluken, løsne klipsene (x3) som fester sidepanel, og fjern det. 


5. Løsne festene som fester panelet (moment 3Nm), og de 4 klipsene som fester panelet. Fjern det.

MERK: FOR Å FJERNE ENDA FLERE PANEL. HOPP NED TIL 2. GENERASJON. SEKSJON E.


6. Fjern 3. seterad. Åpne bakdørene, sett setene på 2. rad i 'enkel inngangsposisjon'. Løft den nederste puten foran på 3. rad, og frigjør klipsene som fester den til kjøretøyets karosseri.


7. Koble fra de elektriske kontaktene (x2).


8. Bruk en Torx plus T45 bit (pluss muliggjør overføring med høyere dreiemoment), for å fjerne boltene (x4) og skivene (x4), som fester fronten av 3. seterad til kjøretøyets karosseri (dreiemoment 34Nm).

En del komponenter i grafikken nedenfor er fjernet for å gjøre det det lettere å se.


9. Fjern på tilsvarende måte boltene (x4) og skivene (x4) som fester baksiden av 3. seterad til kjøretøyets karosseri (moment 34Nm).

Merk at selvklebende materiale kan gjøre at boltene sitter hardt. Vær svært forsiktig, så du ikke bruker for mye kraft, og ødelegger sporene i skruene.

Også i bildet nedenfor er grafikk forenklet. Få helst hjelp av noen, og fjern 3. seterad fra kjøretøyet.


10. Hold panelet på stedet som vises i bildet. Trekk panelet innover for å frigjøre de 3 klemmene. Men ikke fjern panelet helt. 

Koble fra el-kontakten (lavspenning). Vær forsiktig, så du ikke skader koblingen på innsiden av panelet. Tilsvarende, ikke kun trekk i panelets teppedel. Plasten og teppet skal fjernes sammen som en montering


11. Løsne skruene som fester bunnen av C-stolpens øvre panel (moment 3Nm), og løs klipsene som fester C-stolpenes øvre panel til karosseri.


12. Løsne trykk klemmene og mutteren som fester øvre "cover" til karosseri (moment 1,25Nm). Fjern den.

MERK. Se nedenfor for fortsettelen (1. og 2 generasjon sammen).


FOR KJØRETØY BYGGET ETTER 18. OKTOBER 2016 (2. GENERASJON)


A. Fjern bagasjeromsdekke på gulvet fra kjøretøyet. Fra 2.seterad, fjern kolonnen fra kjøretøyet  


B. Åpne bakdøren og sett 2. seterad i 'enkel inngangsposisjon'. Løsne forsiktig klipsene (x8) som fester 'velkomstplaten', og fjern den fra kjøretøyet.


C. Fjern panel på midtre C-stolpe. Start med åpne bakluken, løsne klipsene (x3) som fester sidepanel og ta den vekk.


D. Løsne festeanordningen som fester midt panelet på C-stolpen (moment 2Nm). Løs klipsene og fjern panelet.

MERK. FOR PROSEDYRER FOR Å FJERNE 3. SETERAD, HOPP OPP TIL 1. GENERASJON, SEKSJON 6.

E. Fra 2. seterad: ta litt tape på området ved panel nedre C-stolpe, som er nær sidebeslaget på andre seterad. Dette for å beskytte, når den fjernes i et senere trinn.

Bruk et passende verktøy for å fjerne den fremre gulvstøtten fra panelet.


F. Fjern bolten som fester det nedre C-stolpepanelet til karosseri (moment 2,5Nm). Løsne klipsene som fester panelet til karosseri, og fjern det..


G. Fjern 'kledning' i bakre bagasjerom, ved først å fjerne panelet.

Start prosessen ved å ta vekk OGSÅ venstre sidepanel i bagasjerommet. Løsne klipsene (x3) som fester den og fjern det.


H. På hver side av kjøretøyet, løsner du skruen som fester den bakre 'kledning' til karosseri (moment 2,5Nm). Løsne klipsene, og fjern det.


I. Løsne de 4 trykk klemmene som fester bakre panel. Trekk panelet mot fronten av kjøretøyet for å løsne klemmene. Og, om nødvendig, løft delvis bagasjeromsteppet for tilgang. Fjern panel.


J. Bruk et passende verktøy for å fjerne den fremre gulvstøtten fra panelet.


K. Bruk passende verktøy for å fjerne lufte ventilen fra bagasjerommets sidepanel, se grafikk nedenfor. Merk at fjerning av luft ventilen, gjør det lettere å fjerne bagasjerommet sidepanel i neste trinn.

Deretterskal du løsne klipsene som fester bagasjeromssiden til karosseri. Koble fra både de elektriske kontaktene fra 12V-uttaket og lampen, og nødutløserkabelen fra baggasjeromssiden, som du deretter kan fjerne.

Håndter nødutløserkabelen forsiktig for å unngå å knekke festeklemmen.


L. Løsne skruene som fester bunnen av C-stolpen øvre panel til karosseri (moment 3Nm). Løsne klipsene som fester det øvre panelet på C-stolpen til karosseri. Fjern den.


M. Fjern festene som fester braketten til kjøretøyet (moment 2,5 Nm).


N. Fjern klipsene som fester braketten til kjøretøyet, og fjern deretter braketten fra kjøretøyet.


FOR KJØRETØY AV BÅDE 1. OG 2. GENERASJON


I. Hvis utstyrt, fjern 'subwooferen'. Løsne boltene (x2) som fester den bakre HVAC-kanalbraketten til karosseri (moment 9 Nm). Fjern den.


II. Koble fra den elektriske kontakten fra 'subwooferen'. Løsne mutter (x1) og boltene (x2) som fester 'subwooferen' (moment 5Nm). Fjern den. 


III. Hvis utstyrt, fjern den bakre kanalen.


IV. Fjern all isolasjon som dekker mutterne som fester luftfjærmodulen.

V. Du skal nå ha tilgang til mutterne (13mm, moment 39Nm) som fester toppen av demperen. Ikke løsne dem helt ennå.


VI. Jekk opp bilen, fjern hjul og hjulbueforingen. Fjern klemmene (x12 og x2) som fester hjulbueforingen.

Hjulbueforingens hoveddel (x12)

Hjulbueforingens topp (x2)


VII. Løsne mutterne (x4) som fester hjulbueforingen til skruene på chassiset (moment 6Nm). Vær forsiktig, disse ødelegges lett. Fjern hjulbueforingen.


VIII. Løsne og skru ut luftnippel for trykkledningen (grønn) fra luftfjæringsmodulen (10mm, moment 2Nm). Luft slippes ut fra belgen og demperen blir lettere å jobbe med / kan presses sammen. Sikre ledningen. Sørg for at støv etc. ikke siger inn i den.


IX. For den adaptive dempertypen, må du også koble fra kontakter og brakett.


X. Bruk et stativ eller tilsvarende for å støtte opp understellet/eventuelt kjør en hydraulisk jekk eller tilsvarende opp under selve staget på luftfjæren for slik å redusere presset på bolten (gjelder også under montering, da det kan være vanskelig for hånd å presse luftfjæren sammen slik at den passer med boltehullet). Fjern bolten som fester demperen nede (21mm, moment 140Nm).

XI. Fjern mutterne (13mm, moment 39Nm) som fester toppen av demperen.

XII. Fjern luftfjæringsmodulen forsiktig fra kjøretøyet.DEL 2 INSTALLASJON

Installasjonsprosedyrer er omvendt av fjerning, bortsett fra noen få punkter, som er viktig å følge nøye for å unngå lekkasje.  

 • Fjern spennhylse/klemring (pil 1 på bilde 2) med en flat skrutrekker, og trekk ut monteringsmutter fra lufttrykkledningen. Disse kan kastes, men kan være lurt å beholde dem som reservedeler til du har montert det nye beslaget, og du er sikker på at alt fungerer som det skal. I så fall må du ikke ødelegge den gamle spennhylsen når du fjerner den med skrutrekkeren.

 • Stram for HÅND til det nye beslaget (monteringsmutter, spennhylse og plastplugg) på luftfjæringsmodul. Plastplugg holder beslaget sammen før og under installasjon.
 • Fjern plastpluggen fra den nye koblingen.
 • HUSK! Trekk til mutteren (10mm, moment 2-3 Nm). De færreste har vel en så liten momentnøkkel. Men du skal trekke såpass til at du kjenner at o-ringen komprimeres og mutter sitter godt.
 • Kutt noen mm av lufttrykkledningen hvis der er er riller/slitasje. Anbefales kun å bruke slangekutter på dette, du skal ha et helt rett og fint snitt.
 • Lirk så lufttrykkledningen litt lett innenfor beslaget, så den er klar. Du må dernest bruke litt kraft (selvsagt ikke for mye) og "pushe" den raskt helt inn.
 • Trekk litt i ledningen for å sikre at den sitter godt fast i spennhylsen i mutterbeslaget.
 • Hvis det gir etter (den skal sitte fast), har du gjort noe galt, og prosessen må gjentas.
 • Får du det ikke til, er det alternativer (anbefaler denne metoden på alle Tesla X luftfjærer): 
 1. Først, åpne spennhylsen ørlite grann med skrutrekker. Lettest å gjøre når spennhylsen enda står på plastpluggen.

 2. Før så selve mutter inn på slangen.

 3. Tre deretter spennhylsen med den koniske enden først, etter mutter, til den når ca. 2-3mm inn på slangen (eller så langt som den gamle gikk).

 4. Klem spennhylsen svært forsiktig og lett sammen med en tang.

 5. Før mutter inn i koniske enden på spennhylsen, så de sitter godt og tett sammen.

 6. Skru så det hele fast i luftfjæren. Vær obs på at beslaget kan gli litt fra hverandre når du skrur inn. Trekk derfor slangen litt tilbake etter du har festet, så du er sikker på at den koniske enden ligger godt i mutter. Vær varsom, spennhylsen tåler ikke mye.

 • Forsikre deg om at lufttrykkledningen er godt tilkoblet alle klips før du fortsetter.

 • Det er svært lite trykk i luftfjæren når den monteres. Skrur du av luftnippelen oppe, er den lettere å jobbe med/kan presses sammen. Vær likevel ikke for hardhendt. Særlig forsiktighet kreves bruker du jekkestropp for å presse demper sammen. Belgen ligger i en helt bestemt posisjon i forhold til støtdemper, og forskyver du noe kan ting gå galt. Det lille trykket som er i luftfjæren, bidrar også til å presse stag/stempel nedover, og holder deksel under mansjett på plass. Like under deksel nede ligger en o-ring i et metallspor. Det er derfor viktig å påse at dekselet ikke kommer ut av posisjon under arbeidet. Noen tips om hvordan du gjør dette finner du i videoen.

 • Monter paneler, hjulbueforing og hjul.
 • Senk bilen. MERK. Det er ikke mye trykk i belgen når den er ny. Vær derfor obs på at du ikke må sette bilen helt ned på gulvet med jekken, men lavt nok til at den har god klarering til normal/standardhøyde (eller hvor du satt høyden i service-modus). Start så bilen, slå av Service-modus, og vent på at bilen løfter seg fra jekken. Kompressoren vil nå gå en stund, siden du må tilføre en del luft til selve belgen.
 • Fyll heller aldri luft på demperne ved å starte bil/ kompressor før hjulene er godt plantet på bakken.
 • Slå som nevnt av Service-modus til luftfjæringssystemet på skjermmenyen.
 • Husk at alle dører, bakluke etc. må være lukket.
 • La kompressoren jobbe for å pumpe luft og justere systemet.
 • Ta en prøvetur og test høydejusteringene, og du er klar.