Tesla S foran - Installasjon av luftfjæring 2013-21 modeller

23.06.2022
Har du spørsmål eller tips? Bare gi oss et ord på post@teslasuspension.com 

INTRODUKSJON

Blogginnlegget er hovedsakelig basert på Tesla Service Manual for utskiftning av luftfjæring for Model S 2013-21. Det dekker både bakhjulsdrift (RWD) og Dual Motor kjøretøy (DM, eller AWD), venstre side (tilsvarende prosedyre på høyre side). Store deler av manualen følges, bortsett fra rekkefølge og prosedyrer for å trykkavlaste luftfjæren. Forskjeller mellom 4 versjoner av luftfjærer introdusert i perioden, er også mer fremhevet:

(1) RWD versjonen 2013-16 (pre-facelift) er utgangspunktet. Så vises variasjon til

(2) AWD kjøretøy produsert fra 2014 til mars 2016 (pre-facelift), og

(3) AWD utgaven fra april 2016 (facelift) og

(4) ADAPTIVE luftfjæringstypen som kom i produksjon i 2018-2019.

Skulle listen over vært komplett, måtte vi også hatt med RWD kjøretøy fra april 2016 (facelift). Men disse har vi ennå ikke fått på lager.

Ansvarsfraskrivelse

Vær forsiktig så du ikke starter arbeidet uten å ha de nødvendige ferdigheter og kunnskaper. Teslasuspension.com er ikke ansvarlig på noen måte for dine handlinger i denne forbindelse. Hvis du synes trinnene nedenfor er vanskelige, anbefaler vi sterkt at du ikke starter. Selvsagt kan du fortsatt kjøpe våre Vigor® luftfjærer, få en avtale med et verksted du stoler på, og få dem til å utføre installasjonen. Se oversikt over verksteder tidligere kunder har brukt her.

Hvis du etter å ha tatt en vurdering, likevel går i gang, husk å sette luftfjæring i Service-modus på skjermmenyen. Anvend hjulstoppere og støttebukk for å sikre bilen mot frirulling og fall. Følg ellers alltid standard sikkerhetsinstruksjoner for heving og arbeid på en bil.

TESLA PARTS CATALOG NUMMER

Tesla Parts Catalog numre for disse varene er: 

1) 6006352 som hovednummer, fulgt av varianter av 00C, 00D, 04A. Den passer pre-facelift kjøretøy med bakhjulsdrift (RWD), produsert mellom 2013 og mars 2016, luftfjæringstype smart, standard og plus.

2. 1030608 som hovednummer, fulgt av varianter av 00C, 01A. Den passer pre-facelift kjøretøy med firehjulsdrift (AWD), produsert mellom 2014 og mars 2016, luftfjæringstype smart, standard og plus.

3) 1067361 som hovednummer, fulgt av varianter av 77C, 00C. Den passer facelift AWD kjøretøy produsert fra april 2016, med luftfjæringstype standard.

4) 1066361-00-E venstre side, og 1066366-00-E høyre side. Den passer AWD kjøretøy produsert fra høsten 2018, med luftfjæringstype adaptiv.

Vi anbefaler også alle å ta en kikk på denne norske Youtube videoen. Tar for seg skifte på en facelift AWD versjon, 2016 modell. Uavhengig av hvilke type demper du har, får du her en god pekepinn på hva som venter. Skru på teksting via innstillingsikonet nederst, mye ekstra der.DEL 1 DEMONTERING

 • Et av de første punktene i Tesla Service Manual, er å trykkavlaste luftfjæren ved å koble en toolbox/laptop til bilen. Åpenbart, bortsett fra Tesla selv, og noen private verksteder, må vi i vårt tilfelle gjøre det manuelt, eller bare la det være.  
 • Fjern side- og bakre underdekseler
 • Fjern hjulbueforingen hvis best mulig tilgang ønskes (går helt fint uten også). 

 • Løsne mutterne (x3, 13mm, moment 39Nm) som fester luftfjærmodulen til chassiset. I bilde 1 ser vi mutterne på toppen av en pre-facelift luftfjær. Bilde 2 illustrer tilsvarende en facelift luftfjær, type standard og adaptiv, med ventil inngangen lokalisert i midten.
 • Løs luftledningen fra klipsene som fester den til chassiet.
 • MERK. Når du monterer nye luftfjæren, kan det være litt vanskelig å treffe hullene og få festet, samtidig som du må løfte/presse demper opp underfra Har du en medhjelper tilgjengelig, er det litt enklere.

 • Løsne luftnippel som fester trykkslangen (12 eller 10mm, moment 2-3Nm) 
 • For pre-facelift versjoner, indikeres dette ved rød pil i bilde 1. Du løsner luftnippel fra en tilbakeslagsventil. Luften som da frigjøres reduserer da trykket i belgen til ca. 3bar/45psi. Forøvig er det er stort sett luft fra trykkslangen (6mm) som kommer ut.
 • For facelift luftfjærer, type standard og adaptiv, i bilde 2, ser vi at trykkslangens (4mm) inngang er på toppen, og at luftnippel er festet direkte på demper. Løsner du og trykker demper sammen, vil også belgen tømmes nærmest helt.
 • Trykkavlast luftfjæren for pre-facelift versjoner: vi anbefaler på dette tidspunktet å gjøre det. Bruk en polygriptang (bilde 3), eller passende verktøy (bilde 4), og skru ut tilbakeslagsventil fra luftfjær, og slipp ut all luften fra belgen (bilde 5-6). 

 • MERK 1. Det kan være luften i belgen trenger litt hjelp for å presses ut, for å få demperen av bærearmen nede. Dette gjelder særlig hvis du står i garasjen på en jekk. Det hjelper nok litt å ha begge sider jekket opp, og/eller ha luftfjæring på 'lav' med minst mulig trykk i demperen.
 • MERK 2. Tilbakemeldinger fra Tesla-eiere, tyder på at det kan være lurt å sette f.eks. en støttebukk under den tykke NAV delen av bremseskiva.  Bukk under nedre bærearm skal også fungere. Bruk beskyttelse. Andre anordning kan selvsagt også fungere. Senk så jekken svært forsiktig ned, for å komprimere luftbelgen. Fest på dette tidspunkt gjerne nye luftnippel m/plastplugg, på ventilinntaket på gamle demperen. Det hindre luft å komme inn igjen i belgen. Deretter, heis jekken igjen. Nå er luftfjæren skikkelig komprimert, og avstanden mellom demperfeste i toppen og forstillingen stor nok, til at du relativt enkelt skal kunne frigjøre demper og/eller gaffelbein fra bærearm.
 • MERK 3. Du kan fjerne en pre-facelift luftfjær selv om du ikke trykkavlaster den/løsner tilbakeslagsventil. Men du kan altså få problemer med å få ut demperen på grunn av nedadgående trykk fra luftfjæren og oppadgående trykk fra forstillingen. Du kan prøve å presse armen nedover, men er du for hardhendt med forstillingen for å trekke ut demperen, kan dette få høydesensorene ut av kalibrering. Dette gjelder også hvis du jekker ned uvørent for å komprimere demperen i 'merk 2' overfor. Da må du i tilfelle inn på Tesla for justering.
 • MERK 4. Et alternativ som noen foretrekker er å løsne selve bærearm, men kun på hjulsiden (slipper da hjulstillingskontroll i etterkant). Gaffelbein/demperfeste skal komme lett ut når arm åpen i ene enden. Et annet tips er å bruke jekkestropp for å trekke sammen demperen. Men stram ikke for hardt tenker du på rehab. av demper. I verste fall ødlegges den ved forskyvning av belgens posisjon i forhold til støtdemper (og den er helt umulig å få på plass igjen). Generelt kan også stabilisatorstaget løsnes for å få mer rom. Men uansett, alt dette er mye ekstra arbeid. Som du i stor grad slipper unna med, får du løsnet ventil(er) og trykkavlastet og komprimert gamle demperen skikkelig fra start.

 • Bilde 1 av bremseslangefeste (øvre rød pil) viser en pre-facelift RWD luftfjærmodul. Demper i et kjøretøy med to motorer (AWD) og senere facelift versjoner type standard, ser annerledes ut. Bilder på slutten av bloggen viser deg forskjellene. 
 • Vær oppmerksom på retningen til klipsen som fester bremseslangen til luftfjærmodulen.
 • Løsne klipsen (øvre rød pil). 
 • Løsne mutteren og fjern bolten som fester luftfjærmodulen til den nedre armen - nedre rød pil på bilde 1 (21mm, moment 140Nm). Bilde 2 viser viser tilsvarende bolt på facelift luftfjærer med gaffelbein, sett under fra. Bruk etter behov en hammer/dor eller passende verktøy for å slå ut ut bolten 

 • På den adaptive luftfjæringstypen, må du før du løsner hovedbolt i forrige punkt, få av kontakter og brakett.  

 • Press luftfjærmodulen forsiktig sammen med litt kraft, og løs den fra den nedre armen (se merknader overfor). Bildet nedenfor viser en pre-facelift RWD luftfjær, men akkurat samme prinsipp for AWD kjøretøy med gaffelbein.

 • Fjern luftfjærmodulen.


DEL 2 INSTALLASJON

For AWD modeller:
 • Har du kjøpt demper uten nedre gaffelbein, eller du har fått dette løst med, må du først få dette på plass. Som oftest får du gaffelbeinet montert og vridd i riktig posisjon, med enkel håndkraft. Se video 1 nedenfor (fra Vigor® fabrikant).
 • Men i noen tilfeller må gaffelbeinet ha litt hjelp. Dette skyldes som oftest for mye korrosjonsmaling nede på luftfjæren, som gjør at benet møter motstand. Ikke bruk hammer for å slå den på plass, da dette riper opp anti-korrosjons lakken.
 • Bruk heller et stort skrujern, og utvid spennet på gaffelbeinet (video 2). Eller anvend et meisel (video 3, bilder fra Tesla X, men likt for S).
 • Metodikken vist i disse videoene, er god å bruke også hvis du du skal demontere et gaffelbein fra gammel luftfjær (som ofte kan gjenbrukes). Vær obs på at skruen til gamle gaffelbeinet kan sitte veldig. Frysespray kan redusere spenning og løse opp rust. Latmannsarm og tvinge for posisjonering og tilstrekkelig moment, reduserer også risikoen for at du ødelegger stjernesporet.
 • Vil du ha utfyllende teksting (engelsk), slår du dette på via innstillingshjul ikonet nederst.
 • MERK. Tilbakemelding fra AWD eiere, tyder på at det kan være lurt å ha av gaffelbeinet når du monterer ny demper. Det er selvfølgelig flere måter å gjøre dette på. Tre i så fall demperen opp i de tre øverste hullene og fest den så vidt, slik at den henger der. Gaffelen på festebeinet smettes så ned over bærearmen. Vinkle både demper og gaffelbein riktig, og smett dem sammen. Nedre bolten og skruen i gaffelbeinet settes på plass. Stam så til alt, men avslutt med skruen i gaffelbeinet, slik at du får riktig orientering i forhold til demperen. På venstre side kan det være litt trangt å komme til skruen på gaffelbeinet, da hodet peker innover og armer og drivaksel er i veien. Du kan da, for eksempel, slipe/kutte ned en unbraco-nøkkel som vist i bilde under, slik at du akkurat får stammet til. Å ha langt 'skaft' på nøkkelen, er en stor fordel. Da får du litt moment på tildragningen. Alternativt, bruk fastnøkkel med skrallefunksjon og fest en unbrako-bits på skruen. Du skal da få dreid rundt lett og også festet skikkelig.

Video 1 Håndkraft

Video 2 Skrujern

Video 3 Meisel


 • Installasjonsprosedyren er for øvrig omvendt av fjerning, bortsett fra noen få punkter, som er viktig å følge nøye for å unngå lekkasje.

 • Bruk en flat skrutrekker for å løsne spennhylsen (bilde 1).
 • Ta av den gamle hylsen (pil én på bilde 2). 
 • Trekk ut monteringsmutter fra lufttrykkledningen. Denne og spennhylse kan kasseres. Men det kan være lurt å beholde dem som reservedeler, til du har montert det nye beslaget, og du er sikker på at alt fungerer som det skal. I så fall må du ikke ødelegge den gamle spennhylsen når du fjerner den med skrutrekkeren.

 • Stram for HÅND til det nye beslaget (monteringsmutter, spennhylse og plastplugg) til luftfjæringsmodul. Plastplugg holder beslaget sammen før og under installasjon (bilde 1-3).
 • Fjern plastpluggen fra den nye koblingen (bilde 4).
 • HUSK! Trekk til mutteren (10mm eller 12mm, moment 2-3 Nm). De færreste har vel en så liten momentnøkkel. Men du skal trekke såpass til at du kjenner at o-ringen komprimeres og mutter sitter godt.
 • Kutt litt av lufttrykkledningen hvis der er er riller/slitasje. Anbefales kun å bruke slangekutter på dette, du skal ha et helt rett og fint snitt.
 • Lirk så lufttrykkledningen litt lett innenfor beslaget, så den er klar. Du må dernest bruke litt kraft (selvsagt ikke for mye) og "pushe" den raskt helt inn (bilde 5).
 • Trekk litt i ledningen for å sikre at den sitter godt fast i spennhylsen i mutterbeslaget (bilde 6).
 • Hvis det gir etter (den skal sitte fast), har du gjort noe galt, og prosessen må gjentas.
 • Får du det ikke til, er det alternativer (anbefaler denne metoden på alle facelift varianter og den den adaptive luftfjæringstypen): 
 1. Først, åpne spennhylsen ørlite grann med skrutrekker. Lettest å gjøre når spennhylsen enda står på plastpluggen. 

 2. Før så selve mutter inn på slangen. 

 3. Tre deretter spennhylsen med den koniske enden først, etter mutter, til den når ca. 2-3mm inn på slangen (eller så langt som den gamle gikk). 

 4. Klem spennhylsen svært forsiktig og lett sammen med en tang. 

 5. Før mutter inn i koniske enden på spennhylsen, så de sitter godt og tett sammen. 

 6. Skru så det hele fast i luftfjæren. Vær obs på at beslaget kan gli litt fra hverandre når du skrur inn. Trekk derfor slangen litt tilbake etter du har festet, så du er sikker på at den koniske enden ligger godt i mutter. Vær varsom, spennhylsen tåler ikke mye.


 • Alle våre Vigor® luftfjærer er trykkavlastet før dem sendes ut til kunder. Dette gjør dem letter å jobbe med, dem kan presses sammen. Vær likevel ikke for hardhendt. Belgen kan skades hvis den presses helt i hop. For pre-facelift RWD varianten og adaptive typen særlig, er det trykket i belgen som presser stag/stempel nedover, og holder tetningsringer/deksel på plass. Uten trykk, må du derfor påse at deksel nede ikke kommer ut av posisjon under arbeidet. Pass også på at deksel møter tetningsringer korrekt når belgen fylles med luft.
 • Sett heller ALDRI en bil med luftfjærer uten trykk, helt ned på gulvet med jekken, men kun lavt nok til at den har god klarering til normal/standardhøyde (eller der du satt den i service-mode). Start så bilen, slå av service-modus (eller deaktiver Jack-modus), og vent på at bilen løfter seg fra jekken. Kompressor vil gå en liten stund, siden du fyller opp en tom belg.
 • Fyll heller aldri luft på demperne ved å starte bil/ kompressor før hjulene er godt plantet på bakken.

 • Sørg alltid for at klemmen som fester bremseslangen til luftfjærmodulen er riktig installert. 
 • For pre-facelift kjøretøy med bakhjulsdrift (RWD): slangen og klemmen er installert fra samme retning.
 • Forsikre deg om at klipsen er helt på plass, med begge "fingrene" vendt mot undersiden av festebraketten. 
 • Sett ovenfra (riktig) 

Sett nedenfra (riktig)

 • For AWD kjøretøy produsert 2014-mars 2016 og senere facelift versjoner, type standard: klipsen monteres bakfra. 
 • Forsikre deg om at klipsen er helt på plass, med begge "fingrene" vendt mot undersiden og på langs av festebraketten. 

Sett ovenfra (ikke riktig) 

Sett ovenfra (riktig)

Sett nedenfra (riktig)

MERK. Det enkleste for dempere med gaffel, er bare å løsne skruen til hele bremseslangefeste fra gaffelbeinet (moment 7Nm). Bruk bits og skralle, og dette er gjort på et øyeblikk

 • Etter du har fått bremseslangefester og kontakter for adaptive dempertypen på plass, reinstaller eventuelt hjulbueforingen, jekk ned bilen og slå av service-mode for luftfjæringen i skjermmenyen.
 • Husk at alle dører, bakluke etc. må være lukket.
 • Kompressoren vil starte, fylle systemet med luft og justere trykket (høydekalibrering ikke nødvendig siden sensor ikke er rørt).

 • Dette er gjort på et øyeblikk.

 • Sjekk at høyden er riktig.

 • Ta en prøvetur, prøv luftfjæringsnivåene, og du er klar.